ام اس چیست؟

ام اس؛ یک بیماری مزمن وگاه ناتوان کننده است، که مناطق مختلف سیستم

اعصاب مرکزی را درگیر می نماید.

منظور از سیستم اعصاب مرکزی: بخش های مختلف مغز و نخاع می باشد.

میزان پیشرفت، شدت و علائم بیماری را نمیتوان دقیقا پیش بینی کرد.

علائم و شکایات بیماری بسیار متنوع و شامل احساس کرختی در نواحی مختلف

ضعف حرکتی و اختلال بینایی می باشد.هیچیک از افراد مبتلا به بیماری ام اس

دقیقا دارای علائم و مشکلات یکسان نمی باشند و این مساله در افراد مختلف،

متفاوت است.