شایع ترین نوع بیماری ام اس می باشد، که بیش از 80 درصد موارد بیماری ام اس

را شامل میشود.

در مراحل اولیه، ممکن است بیمار برای سالها بدون علامت باشد ویا اینکه علائم

به صورت موقتی و گذرا ظاهر گردند و بعد از مدتی به کلی از بین بروند.مانند:

تاری دید، انقباض عضلات و ماهیچه ها، سرگیجه، عدم تعادل، از دست دادن

تمرکز

و.............. 

حملات بیماری غیر قابل پیش بینی بوده و در هر زمان ممکن است به طور

ناگهانی بروز پیدا کنند.در هر بار علائم ممکن است به شکلی تازه ظاهر شود

ویا مانند علائم قبلی باشد.که معمولا چند روز یا چند هفته ادامه می یابند و دوباره

ناپدید میشوند.

چنین به نظر میرسد که در بین حملات بیماری، پیشرفت بیماری ام اس به ظاهر

وجود ندارد. 

در مرحله ای که بیمار دچار حمله میگردد، نیازبه درمان وبستری شدن به مدت

4 تا 5 روز پیدا میکند، تا تحت درمان دریافت کورتون برای فروکش کردن 

بیماری قرار گیرد.