سیر این بیماری در بین افراد مختلف وحتی در یک بیمار، بسیار متغیر و غیر قابل

 

پیش بینی است.

 

بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس زندگی طبیعی دارند ومدتها بدون علامت باقی

 

میمانند.

 

بیماری ام اس با بروز ناگهانی علائم موسوم به عود یا RELAPSE مشخص 

 

میشود. این علائم اغلب بعد از چندین روز یا چند هفته به طور کامل یا ناقص

 

رفع شده و بیمار وارد مرحله بهبود میشود.

 

بیماری ام اسیک بیماری ناهمگون و مادام العمر میباشد که مناطق متعددی

 

از سیستم اعصاب مرکزی را درگیر ساخته و منجر به ایجاد ضایعاتی موسوم به

 

اسکلروز در مغز یا نخاع میشود.به همین دلیل بنام  بیماری اسکلروز متعدد  

 

شناخته میشود.