کم خوابی نیز اثراتی مشابه با علائم گرسنگی دارد، علاوه براینکه شخص دچار

سوزش در ناحیه سر وچشمها میگردد،سردرد وسرگیجه پیدا میکند، تمرکز خود

را از دست میدهد وممکناست دچار درد در: چشمها، گوش ها و قفسه سینه

وناحیه پشت گردد. 

بهترین راهکار در اینمورد تنها همانست که فرد مبتلاساعات خواب واستراحت

خویش را تنظیم نموده و دچارکم خوابی یا بی خوابی نگردد، چرا که این مساله

اگر به صورت مداوم تکرار گردد، علاوه بر علائم وعوارضیکه بلافاصله در

فرد ایجاد میکند،ممکن است اورا درگیرو در معرض حملات بعدی ام اس قرار

دهد.