در بیماری ام اس علائم متفاوت است،چرا که محل و شدت هرحمله 

می تواند متفاوت باشد.علائم  میتواند  برای روزها،هفته ها یا ماه ها 

به طول انجامد. این مراحل می تواند  متناوب با دوره های کاهش یا 

بدون علائم (بهبودی) باشد.

تب،حمام گرم،قرارگرفتن در معرض نورخورشید واسترس میتواند 

سبب بروز یا بدتر شدن حملات گردد.

در انواع  شایعتر بیماری  با عود  همراه  است.اما  در مواردی هم 

بیماری ممکن است بدون دوره های بهبودی شدت یابد.

ازآنجایی که اعصاب درهر قسمتی از بند ناف،مغز یا ستون فقرات 

ممکن است  آسیب دیده باشد،بیمارمبتلا به ام اس می تواند علائم را

در بسیاری از بخش های بدن داشته باشد.

نشانه های عضلانی:

از دست دادن تعادل

اسپاسم های عضلانی

بی حسی یا احساسی غیر طبیعی در هر منطقه از بدن

مشکلات حرکت دادن بازوها و یا پاها

مشکل در راه رفتن

مشکلات هماهنگی اعضا و جنبش های کوچک

لرزش در یک و یا هر دو دست و پا

ضعف در یک یا هر دو دست و پا

 

درد صورت

اسپاسم های عضلانی دردناک

احساس سوزن سوزن شدن، خزنده، و یا سوزش در بازوها و پاها

علائم روده و مثانه:

یبوست و نشت مدفوع

مشکل در شروع به ادرار کردن

نیاز مکرر به ادرار کردن

اصرار قوی به ادرار کردن

نشت ادرار (بی اختیاری)

نشانه های چشم:

دوبینی

ناراحتی چشم

 حرکات سریع و غیر قابل کنترل کره چشم

از دست دادن بینایی (معمولا یک چشم  در یک زمان)

کرختی، احساس سوزن سوزن شدن یا درد

مغز و اعصاب، علائم دیگر:

کاهش شدت توجه و درک، قضاوت ضعیف،از دست دادن حافظه

استدلال دشواری و حل مشکلات

افسردگی یا احساس غم و اندوه

سرگیجه و عدم تعادل

افت شنوایی

علائم جنسی:

 مشکلات نعوظ

مشکلات مهبل

گفتار و بلع: 

بریده بریده صحبت کردن و یا مشکل درک گفتار

مشکل در جویدن و بلع

خستگی از علائم شایع و آزاردهنده برای پیشرفت

بیماری ام اس است و اغلب در اواخر بعد از ظهر

بدترمی شود.