یک پرستار استرالیایی بزرگ‌ ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ

را جمع کرده است و پنج حسرت را که  بین بیشتر آدم‌ها مشترک بوده 

منتشرنموده است.
اولین حسرت: کاش جرات ‌اش را داشتم  و آنگونه زندگی می‌کردم که

می‌خواستم٬ نه  آنطوری که دیگران ازمن توقع داشتند.

حسرت دوم: کاش این قدر سخت کار نمی‌کردم.

حسرت سوم: کاش شجاعت‌ اش  را داشتم  که  احساسا تم را به صدای 

بلند بیان کنم.

حسرت چهارم: کاش رابطه‌هایم را با دوستام حفظ  می‌کردم.

حسرت پنجم: کاش شادتر بودم.