یکدسته  ازاختلالاتی که درهنگام  حمله دربیماران  مبتلا به  ام اس  ایجاد میشود 

مشکلاتی است که درانجام اعمال طبیعی مثانه حادث میگردد.گاهی نیز این اثراین

اختلالات بعد از حملات در فرد مبتلا باقی خواهد ماند و یا گروهی نیز بدون رخ

دادن  حمله  و در طی  گذشت زمان  تدریجا  در بیمار ایجاد میشود.این  مشکلات

همانطور که  قبلا  نیز اشاره شد  به شکل های از دست دادن کنترل ادرار، حبس 

ادرار،ناتوانی دردرک؛به اینصورت که فرد میداند که طبیعتا نیاز به تخلیه دارد اما

اصلا احساس نیاز به تخلیه را در خود نمی یابد و متوجه این نیاز نمیگردد، تخلیه 

ناکامل مثانه، احساس کاذب نیاز به تخلیه و مواردی از این قبیل می باشد.

برخی روشهایی که جهت مقابله با این مشکلات وجود دارند،عبارتند از: 

- در مواردیکه کنترل ادارار از دست میرود: 

1- انجام تمریناتی که باعث تقویت عضلات کف لگن میگردند.

2- استفاده ازپوشش هایی همچون پوشک،درمواردیکه زمان زیادی باید ازمنزل 

دور بود.

3- کمتر نوشیدن مایعات خصوصا آب را نمیتوان توصیه نمود؛چرا که با نوشیدن 

کمترآب ادرارغلیظ ترشده واین مساله مثانه را تحریک میکند واحتمال انقباضات

آن بیشترمیشود.درضمن امکان عفونتهای ادراری نیزبیشترمیشود.اما در مواردی 

که زمان زیادی باید ازمنزل دور باشیم،بهتراست ازمایعات به میزان کمتراستفاده

کنیم.

- درمواردیکه مثانه کاملا  تخلیه  نمیشود :میتوان از سوند کمک  گرفت  که البته 

رعایت بهداشت و تمیزی سوند ضروری است زیرا احتمال بروز عفونت ادراری

وجود  دارد و مقدارمصرف مایعات  باید  به حد کافی باشد  تا ازایجاد رسوب در

اطراف و داخل سوند پیشگیری شود.

-  درحالتیکه  فرد دچار حبس  یا  کم شدن ادرار میگردد: بهتر است  با مصرف

کردن سوپ پیاز، نوشیدن آب گوجه فرنگی،خوردن میوه ها وسبزیجاتی همچون:

گلابی ،گیلاس،هلو وشلغم مشکل را برطرف نمود.

- درمواردیکه دستور ادرار ازطریق ارسال ازمغز دچار مشکل است نیز میتوان 

با مشورت پزشک و استفاده از داروهایی مانند بتانکول به رفع مشکل اقدام نمود.

گاه مصرف آرامبخشها وقرصهای ضد افسردگی میتواند انقباضات مثانه را کاهش

داده و خود دلیلی بر کاهش میزان ادراردرفرد مبتلا باشد.پس حتما باید این داروها

را با نظر پزشک و با دقت مصرف نمود و از مصرف خود سرانه آنها خودداری

کرد.