از جمله مشکلاتی که برای فرد مبتلا به ام اس وجود دارد،اختلال درتمرکزو

دقت است.برای مقابله با چنین مشکلی میتوان  از روشهای زیر بهره  جست:

 

1- سعی کنید که در یک زمان تنها یک کار انجام دهید و از انجام چندکار به

صورت همزمان پرهیز کنید.

2- بهتر است که در اتاق شخصی  خود  به انجام  کارهای فکری  و مطالعه 

بپردازید.

3- فعالیتهایی که نیازبه دقت و زمان بیشتری دارند را دربهترین و مناسبترین

زمان و هنگامی که از نظر وضعیت جسمانی  و فکری شرایط  ایده آل تری

دارید،انجام دهید.

4- خود را در شرایط  و موقعیتهایی که نیاز به  پاسخ  و عکس العمل سریع

است،قرارندهید.

5- اطرافیان بیمار مبتلا به ام اس باید  بدانند که شخص  بیمار قادر به  انجام 

کارها و فعالیتهای خویش میباشد،منتها  برای انجام  کارهایش  نیاز به وقت و

زمان بیشتری دارد.سعی کنید خود را برای انجام فعالیتهایتان دچار استرس و

عجله نکنید.

6- برای انجام کارها و امور روزمره برنامه ریزی نمایید  تا  دچار شتاب  و

نگرانی برای انجام فعالیتهایتان نشوید.

7- گاه برای تمرکز بیشتربر روی مطالب و نکته ها بهتر است آنها را بنویسید 

تا هنگام بازخوانی دقت و تمرکزتان دچار مشکل نگردد.

8- سعی کنید مطالب را آهسته وبا دقت وتامل بیشتربخوانید تا بتوانید راحت تر

مسائل را متوجه شوید.

9- برای بالا بردن  تمرکز میتوانید از ورزشهایی چون یوگا و مدیتیشن  کمک

بگیرید.

10- داستان نویسی، حفظ کردن اشعار،انجام بازیهای فکری،حل کردن جدول و

معما،انجام تستهای هوش و ... میتواند به ایجاد دقت و تمرکز بیشتر کمک نماید.