در بیماری ام اس طیف وسیعی ازعلائم میتواند وجود داشته باشد و بسیاری از

بیماران فقط تعداد کمی ازاین علائم را تجربه میکنند.گاهی نیزبرخی ازبیماران

ممکن است اکثر علائم را تجربه کنند.این علائم عبارتند از:

1- زود خسته شدن و بی رمقی

2- تاری دید و کاهش بینایی

3- مشکل در دقت و تمرکز

4- اختلالات عملکرد مثانه

5- اختلال در بلع

6- اختلال در ایستادن و تعادل

7- کنترل درد

8- یبوست و اختلال در فعالیت روده ها

9- لرزش و یا ترمور

 

در پستهای آینده به توضیح هریک از موارد بصورت جداگانه خواهم پرداخت.