برخلاف تصوراتی که در میان مردم و جامعه وجود دارد،شیردهی در زنان مبتلا

به ام اس نه تنها مضر نمی باشد، بلکه مفید نیز هست.

براساس تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، مشخص

گردیده است که مادر مبتلا به ام اسی که بعد از زایمان از هیچ نوع دارویی

استفاده نمیکند و حداقل به مدت دوماه به نوزادان خود شیر میدهند، نسبت به

بیمارانی که از شیردادن به فرزند خویش خودداری میکنند، دست کم تا مدت

یکسال بعد ازشیردهی احتمال حمله و بازگشت بیماری درآنها کاهش می یابد.

به همین دلیل پزشکان توصیه میکنند که مادران حتما  پس از زایمان نوزادان 

خویش را خود شیردهند، زیرا شیردادن به نوزاد هم دارای فواید بسیار برای 

نوزاد و هم برای مادر است و احتمال حمله را نیز بسیار کاهش میدهد.

لازم به ذکر است که بیماری ام اس موروثی نیست و از طریق شیر دادن  نیز 

به نوزاد انتقال نمی یابد.

مساله ای که باید در اینجا بدان اشاره نمود، اینست که مصرف داروهای ام اس 

مانند:آونکس،سینووکس،ربیف،بتافرون توسط  مادردردوران شیردهی باید قطع 

گردد،زیرا که شرایط  بدن درطول دوران بارداری وشیردهی خود به گونه ای 

هست که نیازی به مصرف دارو نمی باشد ومصرف دارو نیزتنها میتواند برای

نوزاد مضر باشد.اما اگر فرد نیاز به مصرف داروهای ضروری دیگری  دارد 

و باید آنها را مصرف نماید، مانند سایرمادران غیر بیمار در این زمینه حتما باید 

با پزشک مشورت نماید.