کارشناسان تکامل میگویند که انسانها تا سال 3000 دارای قد متوسط دومتر

خواهند بود، تا حدود 120 سال عمرمی کنند و همه پوستی قهوه ای خواهند 

داشت.

پیش بینی میشود  که انسانها به دلیل  وابستگی  بیش  از حد به تکنولوژی  و 

تکنیکهای پیشرفته  پزشکی،از لحاظ  جسمی  افت  خواهند کرد و تواناییهای 

اساسی اجتماعی و محاوره ای را از دست خواهند داد.

تا سال 3000،انسانها با تغذیه بهبود یافته و شناخت بدن خود،ازنظرجسمانی 

به اوج خود میرسند.خصوصیات ظاهری افراد نیز طوری متحول میشود که 

زنان ومردان را در تشخیص سلامت، جوانی و توانایی باروری طرف مقابل

یاری دهد. 
مردان  از خصوصیات  چهره   متقارن تر برخوردار  شده  و  دارای  فک 

چهارگوش،صدای  بم تر و جسمی  تواناتر خواهند شد. زنان دارای چشمانی 

درشت و زلال،موهای براق، اجزای چهره متقارن و پوستی بدون مو خواهند

 بود. انتظار میرود که  تفاوت رنگ پوست نیز بسیار کم شود و رنگ پوست 

بیشتر افراد به سمت درجات مختلف قهوه ای متمایل شود.